Zaměstnavatel mě chce vyhodit, protože jsem si stěžoval na jeho nezákonný postup..

Napsal Truck.bloger.cz (») 27. 2. 2012 v kategorii MKD, přečteno: 3236×
certik.jpg

Zaměstnavatel mě chce vyhodit, protože jsem si stěžoval na jeho nezákonný postup. Může to udělat?

Jak se ale bránit, když reakcí zaměstnavatele na uplatňování vašich práv je, že vám začne vyhrožovat ukončením pracovního poměru, či vám ho dokonce rovnou okamžitě zruší?

Na základě vaší minulé odpovědi bych rád řešil svoji situaci ohledně neproplacených přesčasů. Jako nejlepší řešení mi přijde stěžovat si na zaměstnavatele u jeho mateřské společnosti. Bojím se ale, aby mi kvůli tomu zaměstnavatel nezrušil okamžitě pracovní poměr.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení představuje výjimečný způsob rozvázání pracovního poměru, kterou může zaměstnavatel využít jen v zákonem stanovených případech. Těmi jsou odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody delšímu než jeden rok nebo nepodmíněnému trestu odnětí svobody delšímu než 6 měsíců, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Dále může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnance tehdy, když zaměstnanec poruší své povinnosti zvlášť hrubým způsobem a po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby jej zaměstnával po výpovědní dobu.

Pokud se budete domáhat zaplacení mzdy a příplatku (příp. jiných nároků), a to ať už prostřednictvím mateřské společnosti nebo soudně, či například nahlásíte porušování povinností na inspektorátu práce, nejde o porušování vašich povinností.

V pracovním právu dále platí zásada, že zaměstnavatel nesmí své zaměstnance jakkoli postihovat nebo znevýhodňovat, pokud se zaměstnanec zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovního poměru.

Jestliže tedy o postupu zaměstnavatele uvědomíte mateřskou společnost, nemůže s vámi zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, ani vás z tohoto důvodu nijak jinak postihnout – například písemnou výtkou, výpovědí či třeba pokutou. Postup, kdy se nejprve obrátíte na mateřskou společnost, a teprve v případě neúspěchu budete své nároky vymáhat soudní cestou, proto můžeme jen doporučit.

Žaloba na neplatnost

Pokud by vám kvůli stížnosti zaměstnavatel skutečně okamžitě zrušil pracovní poměr, jednalo by se o neplatný právní úkon. O neplatnosti rozvázání pracovního poměru však může autoritativně rozhodnout jedině soud.

Bylo by proto nutné, abyste podal u příslušného soudu žalobu na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit (jinak by jakýkoliv nárok na určení neplatnosti soudem zanikl). Tuto žalobu musíte podat bez ohledu na to, jestli u současného zaměstnavatele budete chtít i nadále pracovat, či nikoliv.

Pokud byste u zaměstnavatele dále pracovat chtěl, musel byste mu písemně a bez zbytečného odkladu oznámit, že trváte na dalším zaměstnávání. V takovém případě by vám soud v případě výhry spolu s náhradou nákladů řízení přiznal náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku ode dne vašeho oznámení, že na dalším zaměstnávání trváte, až do doby, kdy vám zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému ukončení pracovního poměru.

Jestliže byste ovšem u zaměstnavatele dále pracovat nechtěl, skončil by váš pracovní poměr dnem uvedeným v okamžitém zrušení pracovního poměru, a v případě úspěchu ve sporu byste měl právo na proplacení náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku jen za výpovědní dobu.

Shrnutí

Zaměstnavatel může váš pracovní poměr okamžitě zrušit jen výjimečně ze zákonem stanovených důvodů, přičemž takovým důvodem není a nemůže být zákonné jednání, kterým byste se domáhal svého práva.

Pokud by váš zaměstnavatel přesto přistoupil k okamžitému zrušení pracovního poměru, budete se moci domáhat u soudu jeho neplatnosti, a to do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr okamžitým zrušením skončit.

zdroj:novinky.cz

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a nula