Zákaz jizdy 2013-+svátky v EU..

Napsal Truck.bloger.cz (») 5. 11. 2013 v kategorii MKD, přečteno: 6430×
4b9350ae94bc97da687c0000-jpg-tn.jpg

Omezení jízd v České republice

Omezení se týkají vozidel nad 7,5 tuny a také vozidel nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem na dálnicích, silnicích pro
motorová vozidla a silnicích I. třídy.

Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost (prázdniny od 1.7. - 31.8.)
Pátek 17:00 21:00 4 Jen o prázdninách
Sobota 7:00 13:00 6 Jen o prázdninách
Neděle 13:00 22:00 9 Celoročně
 
Celkem hodin zákazu: 19Ministerstvo dopravy proto uděluje výjimky ze zákazu jízdy pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, což jsou především důvody:

 • - zajištění ochrany zdraví a životů obyvatel,
 • - zabránění možným ekologickým haváriím,
 • - zajištění plynulé dodávky elektrické energie, vody, plynu apod.,
 • - zajištění provozu telefonních sítí,
 • - zajištění víceméně jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí,
 • - velmi krátkodobě dočasné zajištění plynulosti provozu výrobních a jiných organizací, pokud jsou tak řešeny následky nepředvídatelných událostí (porucha výrobního zařízení apod.),
 • - pouze ve skutečně důkazy prokázaných případech, kdy je doloženo a přísně ověřeno, že potřeba přepravy není možná za žádných okolností uspokojit ve dnech, kdy neplatí omezení jízdy.


Doklady nutné k povolení vyjímky:

 • - vyplněná Žádost o udělení výjimky - Vzor ke stažení zde
 • - vyplněný Doplněk výjimky - Vzor ke stažení zde
 • - koncesní listina, popř. živnostenský list
 • - výpis z obchodního rejstříku
 • - technické průkazy vozidel


Zdroj informací: www.mdcr.cz Omezení jízd v Německu

Omezení jízd kamionů v Německu se týká vozidel nad 7,5, tun, "trailer" kamionů bez ohledu na celkovou hmotnost a kloubových vozidel pro přepravu zboží skládajících se z tažného a přípojného vozidla, pokud celková hmotnost soupravy přesáhne 7,5 tuny.

Kdy platí zákazy jízd pro výše zmíněná vozidla ?
1, Zákaz jízd platí vždy o nedělích, v době od 0,00 do 22,00 hodin pro celou trasu silnic a dálnic Spolkové republiky Německo. 
2, Zákaz jízd platí vždy o státních svátcích v období od 0,00 do 22,00 hodin. Zákaz se vztahuje na celou síť silnic a dálnic Spolkové republiky Německo,nejedná se pouze o regionální opatření.

Státními svátky ve smyslu § 30 III zákon o silničním provozu, jsou: 

 • * Neujahr NOVÝ ROK
 • * Karfreitag VELKÝ PÁTEK
 • * Ostermontag Velikonoční pondělí
 • * Tag der Arbeit (1. Mai) Svátek práce (1. května)
 • * Christi Himmelfahrt Nanebevstoupení Krista
 • * Pfingstmontag Svatodušní pondělí
 • * Corpus Christi, pouze v Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a Sársko
 • * Tag der deutschen Einheit (3. Oktober) Den německé jednoty (3. října)
 • * Den reformace (31. října),pouze v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
 • * Všech svatých (1. listopadu), pouze v Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a Sársko
 • * 1. a 2. svátek vánoční a Štědrý den.


Veškeré svátky v Německu naleznete na : Státní svátky v Německu

 • Na všechny ostatní svátky, jako je šestý leden, 15.srpen (Mariä Himmelfahrt)a den pokání a modliteb v Německu neexistuje žádné omezení jízd.

 • Na regionální svátky, kdy zákaz jízdy motorového vozidla platí (Corpus Christi, Den reformace a Všech svatých), v zásadě neexistuje možnost tranzitu,může být však udělena výjimka. Ta může být udělena na 31.10 (Den reformace) a řidič musí prokázat, že daný úsek jezdí pravidelně. Pro více informací, kontaktujte Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs3, Zákaz jízd platný o prázdninách v období od 1.7. do 31.8. platí kromě nedělí ještě každou sobotu, od 07:00 do 20:00 a to na následujících úsecích : A1-A10, A45, A61, A81, A92, A93, A99, A215, A831, A980, A995 B31, B96/E251.


Omezení jízd kamionů v Německu se netýká : Přepravy čerstvého mléka a čerstvých mléčných výrobků, čerstvého masa a čerstvého masných výrobků, čerstvé ryby, živých ryb a čerstvých rybích výrobků, podléhající rychlé zkáze ovoce a zeleniny a na přepravu zboží podléhající rychlé zkáze. Nutné doložit- (řidičský průkaz, dodací list, nákladní list, nebo jiný dokument obsahující přesnou specifikaci zboží.) 

Do center vybraných německých měst je omezen vjezd a to z důvodu omezení vypouštění emisí. Vjezd je povolen pouze vozidlům s příslušnou nálepkou vztahující se k emistní třídě vozidla. V Německu dostanete nálepky u stanic měření emisí a STK.

Mapa německých měst s omezením: 

 
Pro větší mapku klikněte prosím na obrázek! 
Zdroj informací : Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs Umweltzonen 

Omezení jízd v Rakousku

Omezení jízd se týká vozidel nad 7,5 tuny a vozidel s přívěsy, pokud je celková hmotnost vozidla nebo přívěsu nad 3,5 tuny. 
* Celoročně platí v celém Rakousku zákaz nočních jízd kamionů od 22 do 5 hodin, s výjimkou jízd vozidel se sníženou hlučností 
(zelený terč s označením L), a maximální rychlost je omezena na 60 km/h.
V některých městech (Vídeň, Klagenfurt, Innsbruck, Linz, Graz a Salzburg) je hmotnostní limit pro vozidla snížen na 3,5 tuny. 

Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost
Sobota 15:00 00:00 9 Celoročně
Neděle + státní svátky 00:00 22:00 22 Celoročně
 
Celkem hodin zákazu: 31Zákazu jízd nepodléhají vozidla přepravující zboží, které podléhá rychlé zkáze.


Zdroj informací : www.oeamtc.at Omezení jízd na Slovensku

Omezení jízd kamionů se týká vozidel nad 7,5 tuny a vozidel s vlekem. Omezení platí jen během víkendů ,státních svátků a letních prázdnim .
Zákaz platí pro nákladní vozidla v níže uvedené době na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích 1. 

Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost(prázdniny od 1.7. - 31.8.)
Sobota 7:00 19:00 13 Jen o prázdninách
Neděle + st. svátky 0:00 22:00 22 Celoročně
Celkem hodin zákazu: 35Zákazu jízd nepodléhají vozidla přepravující zboží, které podléhá rychlé zkáze a zvířata.
Omezení jízd v Polsku

V Polsku se omezení jízd týkají pouze kamionů nad 12 tun. Během roku je omezení jen o státních svátcích a jejich předvečer.
* Začátek prázdnin je od následujícím pátku po (min. 18.6.) do poslední neděle před začátkem školního roku (max. 31.8.)

Státní svátky v Polsku:
Veškeré svátky v Polsku naleznete na : Státní svátky v Polsku

 • 1.1 Nový rok
 • 28.3 Velikonoce
 • 1.5. Svátek práce
 • 3.5. Den konstituce
 • 26.5. Svatodušní svátek
 • 15.8 Nanebevzetí
 • 1.11 Všech svatých
 • 11.11 Den nezávislosti
 • 25, 26.12 vánoceDen v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost o prázdninách (letní prázdniny od 26.6.2010 - 31.8.2010)
Pátek 18:00 22:00 4 Jen o prázdninách
Sobota 8:00 14:00 6 Jen o prázdninách
Neděle 8:00 22:00 14 Jen o prázdninách
St. svátky 8:00 22:00 14 Celoročně
Celkem hodin zákazu: 38Zákazu jízd nepodléhají vozidla přepravující zboží, které podléhá rychlé zkáze, zvířata a rádiové a televizní vozy.

Omezení jízd v Itálii

V Itálii se omezení jízd týká pouze kamionů nad 7,5,t. Zároveň je v Itálii omezena doprava v historických centrech některých větších měst.Emisní poplatek za průjezd městem je stanoven na základě emistní třídy a musí být zakoupen před vjezdem do města.

Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost
Neděle 07:00 00:00 17 červen až září
Neděle 08:00 22:00 14 leden až květen a říjen až prosinec
Celkem hodin zákazu: 31Pro vozidla operující v mezinárodní přepravě začíná zákaz jízdy o 4 hodiny později a končí o 2 hodiny dříve než výše uvedené doby.
Tato omezení se nevztahují na vozidla, kterým byla udělena vyjímka např.vozidla přepravující zboží, které podléhá rychlé zkáze a přeprava paliva.


PODROBNĚJŠÍ INFORMACE o omezeni jízd v Itálii po dobu prázdnin a v další dny pro rok 2012

Datum zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu
7. července od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
14. července od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
21. července od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
27. července od 14:00 hodin do 23:00 hodin 9
28. července od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
3.srpna od 16:00 do 23:00 hodin 7
4.srpna od 16:00 do 23:00 hodin 7
10. srpna od 14:00 do 23:00 hodin 9
11. srpna od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
15. srpna od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
18. srpna od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
24. srpna od 16:00 do 23:00 hodin 7
25. srpna od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
1. září od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
31. října od 16:00 do 22:00 hodin 6
1. listopadu od 08:00 hodin do 22:00 hodin 14
8. prosince od 08:00 hodin do 22:00 hodin 14
21. prosince od 16:00 do 22:00 hodin 6
22. prosince od 08:00 hodin do 14:00 hodin 6
25. prosince od 08:00 hodin do 22:00 hodin 14
26. prosince od 08:00 hodin do 22:00 hodin 14 • KAŽDOU NEDĚLI v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci - od 08:00 hodin do 22:00 hodin • KAŽDOU NEDĚLI v červnu, červenci, srpnu a září - od 07.00 hodin do 24.00 hodinVíce informací naleznete zde 


Zákaz jízd neplatí v těchto zemích:

Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Gruzie, Irán, Irsko, Kazachstán, Kuvajt, Kypr, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko Makedonie (FYROM), Moldávie, Nizozemí, Norsko, Rusko, Srbsko, Švédsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán. 


http://rok.cs.party-mapa.cz/tema/zakaz-jizdy-kamionu-o-prazdninach/

zdroj doprava v praxi 

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Truck.bloger.cz | 30.12.2013 22:38
Svátky

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel třináct a dvanáct