Úmluva CMR 2013

Napsal Truck.bloger.cz (») 17. 7. 2013 v kategorii MKD, přečteno: 3274×
1016509-543991735658671-84663617-n.jpg

Úmluva CMR

První mezinárodní sympozium k Úmluvě CMR se uskutečnilo na začátku září v prostorách Právnické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Setkání při příležitosti 30. výročí zveřejnění Úmluvy CMR ve Sbírce zákonů a nadcházejícího 50. výročí jejího vzniku zorganizovala Česká společnost pro dopravní právo ve spolupráci se Sdružením ČESMAD Bohemia, Svazem spedice a logistiky ČR a Mezinárodní obchodní komorou (ICC) ČR. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) byla sjednána 19. května 1956 v Ženevě a listina Československé socialistické republiky o přístupu k Úmluvě byla u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, uložena 4. září 1974. Úmluva vstoupila v platnost na základě článku 43 dne 2. července 1961, v ČSSR pak 3. prosince 1974. Nad konáním pražského sympozia převzala záštitu náměstkyně ministra dopravy JUDr. Daniela Kovalčíková. Na sympoziu vystoupili renomovaní zástupci oboru mezinárodní silniční dopravy zboží a s ní souvisejícího práva jak z České republiky, tak ze zahraničí. Zájem o akci byl značný, což dokládá i celkový počet více než sedmdesáti účastníků. Zástupce Sdružení ČESMAD Bohemia Ing. Stanislav Hanžl ve svém vystoupení přiblížil současné úkoly sdružení – vedle zastupování dopravců se ČESMAD Bohemia věnuje především školicí a publikační činnosti (na tyto činnosti se sdružení začalo orientovat poté, co v souvislosti se vstupem ČR do EU odpadly některé jeho úkoly). Jen v posledním čtvrtletí uspořádalo Sdružení ČESMAD Bohemia řadu seminářů zaměřených na aktuální právní předpisy oboru. Výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Ing. Jiří Kladiva ve svém vystoupení podtrhl význam konce 60. let 20. století, kdy v tehdejší Československé socialistické republice došlo k oživení soukromého podnikání silničních dopravců v souvislosti s Pražským jarem 1968. Tento stav, který existoval přibližně do roku 1970, tedy do začátku normalizace, přispěl po roce 1989 k opětovnému rychlému nástupu soukromého podnikání v silniční dopravě za úplatu. JUDr. Václav Roubal, vedoucí poradenské a škodně-regulační kanceláře Regula a předseda České společnosti pro dopravní právo, se ve svém příspěvku zaměřil na mezinárodní spolupráci v oboru silniční dopravy zboží, význam vlastní Úmluvy CMR a odpovědnost dopravce vyplývající z ustanovení úmluvy. Úmluva CMR upravuje některé smluvní vztahy a zároveň dává možnost úpravy některých právních vztahů svobodnou vůlí smluvních stran. Neplatná jsou smluvní ujednání, která odporují znění Úmluvy CMR, s výjimkou možností odlišných smluvních ujednání. Problematice Úmluvy CMR v Evropské unii se věnovala profesorka Monika Pauknerová z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Zahraniční zkušenosti Na sympoziu vystoupili také zástupci německé advokacie – advokáti Jürgen Knorre a Erwin Bauer, kteří se zaměřili na praktické otázky použití Úmluvy CMR, výklad pojmů, seznámení s judikaturou německých soudů v oboru silničních přeprav zboží a na problémy vyskytující se v současné praxi. Profesor Jan Ramberg, emeritní profesor soukromého práva na stockholmské univerzitě, se věnoval problematice multimodální přepravy a služeb poskytovaných na bázi 3PLS při platnosti Úmluvy CMR. Uvedl, že zatímco znění článku 2 platné Úmluvy dostatečně pokrývá i realizaci přeprav multimodálních, v případech 3PLS bude v mnoha případech pravděpodobně podle povahy poskytované služby rozhodující spíše smlouva odpovídající této službě. Závěrečná přednáška, kterou přednesl JUDr. Miroslav Šubert, představitel Mezinárodní obchodní komory ČR a místopředseda České společnosti pro dopravní právo, byla věnována přepravám zboží po silnici při náležitém uplatňování dodacích podmínek po vstupu ČR do EU. JUDr. Miroslav Šubert se ve svém vystoupení zaměřil na problémy, které se vyskytují v realizaci silničních přeprav a vyplývají z nesprávných postojů účastníků smlouvy. Poukázal na nebezpečné tendence některých znalců, prohlašujících, že po vstupu ČR do EU již není nutné uzavírat kupní a dopravní smlouvy, protože se v podstatě jedná o vnitrozemskou výměnu zboží. Tato nebezpečná tendence již citelně postihla řadu podnikatelů, kteří ve sporech vzniklých po nastalé havárii dopravního prostředku, při pozdním dodání nebo poškození zboží na nedostatek jasného smluvního ujednání doplatili. Doporučil podnikům nově vstupujícím do zahraničního obchodu, aby se při sjednávání kupních smluv opíraly o výklad dodacích doložek INCOTERMS a v případě silniční přepravy z nich používaly jen odpovídající doložky a vyhýbaly se používání nestandardních dodacích parit typu Frei Haus, Frachfrei, Franko a parit CFR a CIF, určených pro námořní nebo vnitrozemskou přepravu. JUDr. Miroslav Šubert vyzval účastníky, aby při pochybnostech neváhali využívat poradenských služeb, které jim nabízejí zkušení dopravci a zasílatelé. Upozornil rovněž na bezplatné poradenské služby, které v otázkách uzavírání kupních, dopravních, případně platebních smluv již pátým rokem poskytuje Mezinárodní obchodní komora ČR. Květuše Špuláková (Za použití dodatků JUDr. Miroslava Šuberta)

http://www.dnoviny.cz/dopravni-politika/umluva-cmr2375

zdroj:wwwdnoviny

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel tři a nula