Platby v hotovosti přímo řidiči-manko

Napsal Truck.bloger.cz (») 16. 5. 2012 v kategorii MKD, přečteno: 2668×
zvirata21_4.gif

Jako řidič přivážím náklad zákazníkovi po objednání a předávám jej za hotové peníze. Při vykládání zboží z auta jsem uložil pracovní peněženku s hotovostí do přihrádky v prostoru uvnitř kabiny auta a auto uzamknul. V průběhu vykládky však došlo k vloupání do auta a odcizení této hotovosti.

Policie byla přivolána a vypracovala protokol, ve kterém je jasně řečeno, že jsem nic úmyslně nezavinil. Na počátku pracovního poměru jsem uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o hmotné odpovědnosti. Mohu se v takovémto případě zprostit odpovědnosti a nenahrazovat škodu?

Ve vašem případě jste pracovní peněženku s veškerou svěřenou hotovostí ponechal při vykládce v autě a byla vám neznámým pachatelem odcizena. Na vám svěřené hotovosti tak vznikl schodek, za který zaměstnavateli odpovídáte na základě uzavřené dohody o odpovědnosti. Způsobenou škodu jste, ve smyslu zákoníku práce, povinen zaměstnavateli v plné výši nahradit. Zaměstnavatel vám nemusí žádné zavinění prokazovat, protože sjednáním dohody jste na sebe výslovně převzal odpovědnost právě za takové situace.

Zprostit odpovědnosti byste se mohl pouze v případě, kdy byste prokázal, že jste vzniklou škodu nezavinil. Tato možnost však míří zejména na situace, kdy zaměstnavatel zaměstnanci znemožní se svěřenými hodnotami nakládat nebo je ochraňovat. K tomu však u vás nedošlo. Ponecháním peněženky bez dozoru, byť v uzamčeném autě, jste schodek zavinil, byť nedbalostně, protože jste nesplnil ze zákoníku práce vyplývající povinnost řádně střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před ztrátou.

Podaří-li se vypátrat pachatele krádeže pracovní peněženky, jste oprávněn na něm požadovat náhradu schodku, který jste zaměstnavateli uhradil, v trestněprávním nebo občanskoprávním soudním řízení.

 Odpovídám za manko, i když jsem ho úmyslně nezavinil?

Patří k vaší práci nakládání s hotovostí, ceninami či zbožím nebo máte na starosti zásoby? V tom případě je pravděpodobné, že si s vámi zaměstnavatel sjednal dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které jste povinni vyúčtovat (běžně označovanou jako dohoda o hmotné odpovědnosti). Pojďme se dnes na toto ujednání a důsledky z něho plynoucí blíže podívat.

Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

Tato dohoda, jak naznačuje sám její název, zakládá odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, čili např. na zboží a penězích, s nimiž v zaměstnání osobně nakládá. Aby byla taková dohoda platná, zákoník práce vyžaduje její sjednání v písemné formě a věk zaměstnance převyšující 18 let. Takovouto dohodu lze sjednat jak s konkrétním zaměstnancem, tak se všemi zaměstnanci na určitém pracovišti (oddělení) najednou, kteří pak budou za případný schodek odpovídat společně.

Schodek, hovorově nazývaný také jako manko, představuje rozdíl mezi skutečným stavem výše zmíněných svěřených hodnot a údaji vedenými v účetní evidenci. Aby měl zaměstnanec od počátku náležitý přehled o stavu jím opatrovaných hodnot, stanoví zákoník práce mimo jiné povinnost zaměstnavatele provést jejich inventarizaci při uzavření dohody a následně i při jejím zániku.

Speciální pravidla se pak aplikují tehdy, když je sjednána společná odpovědnost všech zaměstnanců na konkrétním pracovišti. V tomto případě, pokud jeden z těchto zaměstnanců pracoviště opouští z vymezených důvodů, jakými jsou např. převedení na jinou práci nebo skončení pracovního poměru, má právo požádat o mimořádnou inventuru; pokud tak neučiní, bude společně se stávajícími zaměstnanci odpovídat za schodek zjištěný při příští inventuře, byť už třeba delší dobu v předmětném oddělení nepracuje. Dohoda vždy zaniká nejpozději s koncem pracovněprávního vztahu.

zdroj:novinky.cz


Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedna a sedm