Lze dát pokuty zaměstnancům za porušení povinností?-

Napsal Truck.bloger.cz (») 27. 9. 2012 v kategorii MKD, přečteno: 4308×
81349055.gif

Zaměstnanci by měli práci vykonávat řádně, dle pokynů nadřízených a v souladu s právními předpisy. To jsou jen některé povinnosti, které zaměstnanci podle zákoníku práce při výkonu práce mají. Jak ale může zaměstnavatel postupovat ve chvíli, kdy zaměstnanci tyto povinnosti nedodržují?

Dobrý den, někteří zaměstnanci stále nedodržují svou povinnost nosit na pracovišti v pracovní době uniformu, ačkoli to mají sjednáno v pracovní smlouvě. Jiní zase chodí neustále pozdě na směnu. Naši společnost takové chování poškozuje a z toho důvodu bychom rádi za podobné prohřešky zavedli nějaké sankce. Je možné, abychom zaměstnancům z pozice zaměstnavatele ukládali např. pokuty?

Ukládání pokut

Přestože by se uložení pokuty provinilému zaměstnanci za nedodržování povinnosti (například nosit na pracovišti uniformu, chodit včas či dodržovat zákaz kouření na pracovišti) mohlo jevit jako správné výchovné opatření, zákon podobnou sankci z vaší strany (tzn. zaměstnavatele) neumožňuje. Podle zákona nesmíte jako zaměstnavatel ukládat zaměstnanci za porušení povinnosti, jež mu vyplývá z pracovněprávního vztahu, jakékoli peněžité postihy.

Výjimkami jsou pouze vymáhání náhrady škody, za kterou je zaměstnanec odpovědný, a to jen v rozsahu stanoveném zákoníkem práce, a dále vymáhání sjednané pokuty za porušení konkurenční doložky. Pokud byste přece jen zaměstnanci za porušení pracovních povinností pokutu uložili, vystavili byste se tím riziku sankcí ze strany inspekce práce. Zároveň by zaměstnanec mohl požadovat vrácení takto zaplacené pokuty až tři roky zpětně, a to i soudní cestou.

Dalšího porušení právních předpisů byste se mohli dopustit i tím, že byste neoprávněně uloženou pokutu srazili neposlušnému zaměstnanci ze mzdy, což by inspekce práce mohla potrestat pokutou až do výše jednoho miliónu korun. Srážky ze mzdy jsou totiž bez písemně se zaměstnancem uzavřené dohody o srážkách ze mzdy možné jen v zákonem stanovených případech (mezi ně uložená pokuta nespadá).

Nižší prémie

Za účelem motivace zaměstnanců ke změně jejich přístupu k plnění povinností je možné použít nenárokovou část mzdy, kterou zaměstnanci obdrží např. ve formě bonusů či prémií. Tuto část mzdy je možné sjednat v pracovní či kolektivní smlouvě nebo jednostranně určit vnitřním předpisem / mzdovým výměrem vedle základní mzdy. Jednou z podmínek získání takových bonusů či prémií by mohlo být právě dodržování zákonných i smluvených povinností – ve vašem případě nošení uniformy na pracovišti a včasné příchody, ale i další. Pokud sjednané povinnosti zaměstnanci poruší, pak budou jejich bonusy/prémie nižší, nebo jim nebudou přiznány vůbec.

Snížení nebo nepřiznání těchto bonusů/prémií podle předem dohodnutých pravidel bude plnit obdobný účel, jako by plnilo uložení pokuty. Na rozdíl od ukládání pokut je ale snížení nebo nepřiznání prémií či bonusů podle dohodnutých pravidel zcela v souladu se zákonem. Stanovení těchto pravidel pro vyplácení prémií a bonusů je tak plně ve vaší kompetenci a omezení bude spočívat pouze v dodržování zákazu diskriminace a pravidel rovného zacházení.

Písemné upozornění na možnost výpovědi

Další možností, jak postupovat proti zaměstnancům, kteří opakovaně porušují své povinnosti např. vámi zmíněným nenošením uniformy nebo pozdními příchody, je písemně tyto zaměstnance upozornit na možnost výpovědi. Zaměstnancům dáte tímto upozorněním jasně najevo, že dodržování stanovených povinností myslíte vážně, a že jim bude v případě dalšího pokračování v porušování jejich povinností hrozit výpověď (a to bez nároku na odstupné).

Jestliže se jejich přístup nezmění a tito zaměstnanci minimálně třikrát poruší svou povinnost méně závažným způsobem, budete jim moci během 6 měsíců následujících od doručení písemného upozornění dát výpověď z pracovního poměru z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností (dříve označovaných jako tzv. pracovní kázeň). V případě, že porušení povinnosti dosahuje vyšší intenzity, můžete jim dát výpověď pro závažné porušení povinností i bez předchozího písemného upozornění.

Shrnutí

Protože vám zákoník práce výslovně zakazuje ukládat jakékoli peněžité sankce za porušení povinností, jež zaměstnancům vyplývají z pracovního vztahu, můžete zaměstnance za porušování jejich povinností potrestat např. snížením nenárokové složky mzdy, pokud ji máte sjednánu - tímto způsobem se nedopustíte porušení zákona. Pokud by zaměstnanec stále nedodržoval své povinnosti, je možné ho písemně upozornit na možnost výpovědi, a nezmění-li váš zaměstnanec svůj přístup, budete mu moci dát do 6 měsíců od tohoto upozornění výpověď.

zdroj Novinky.cz

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvanáct a osm