Itálie dopravní zákazy 2013-

Napsal Truck.bloger.cz (») 17. 7. 2013 v kategorii MKD, přečteno: 2949×
11.gif
Dopravní zákazy v roce 2013 Itálie 

VYHLÁŠKA ze dne 06.12.2012 N.0000448   zveřejněna v Úředním věstníku ne.300 ze dne 27. prosince 2012. 

Směrnice a harmonogram dopravních omezení z měst za rok 2013

Ministr pro infrastrukturu a dopravu

VISA umění. 6 odst. 1, nového silničního zákona, která byla schválena vyhláškou ze dne 30. dubna 1992 nesmějí. 285, ve znění pozdějších předpisů;

ZOBRAZENÍ její prováděcí ustanovení obsažená v umění. 7 prováděcích pravidel a realizace nového silničního zákona, který byl schválen dekretem prezidenta republiky ze dne 16. prosince 1992 n. 495, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje omezení provozu na silnicích mimo zastavěné oblasti na konkrétní dny a pro speciální vozidla;

Vzhledem k tomu, aby bylo zajištěno přednostně ty nejlepší podmínky bezpečnosti na pozemních komunikacích, období zvýšené intenzity stejné, je třeba omezit pohyb vozidel z měst, a kombinace vozidel pro přepravu věcí s maximální přípustnou celkovou hmotnost větší než 7,5 t;

Vzhledem k tomu, že ze stejných důvodů je třeba omezit pohyb výjimečných vozidel a těch užívaných v těžkém dopravy a vozidel přepravujících nebezpečné věci v souladu s uměním. 168 odst. 1 a 4, nová pravidla silničního provozu;

Rozhodl,

Článek 1

1.. Musíte zakázat oběh, mimo vozidel, měst a komplexů vozidla pro přepravu věcí, celková maximální přípustnou hmotností nad 7,5 tuny, státní svátky a další zvláštní dny v roce 2013 jsou uvedeny níže:

a) každou neděli v měsících leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec, 08,00 - 22,00;

b) každou neděli v měsících červnu, červenci, srpnu a září, 07,00 - 24,00;

c) od 08,00 hodin do 22,00 hodin na den 1. ledna;

d) 14,00 do 22,00 hodin dne 29. března;

e) 08,00 - 16,00 dne 30. března;

f) od 08,00 hodin do 22,00 hodin dne 1. duben;

g) v době od 08.00 hodin do 14,00 hodin dne 2. dubna;

h) od 08,00 hodin do 22,00 hodin dne 25. dubna;

i) v době od 08.00 hodin do 22,00 hodin dne 1. května;

j) 07,00 - 23,00 dne 6. července;

k) 07,00-23,00 dne 13. července;

l) 07,00 - 23,00 dne 20. července;

m) 07,00 - 23,00 hodin dne 27. července;

n) ze dne 2. srpna 16,00-23,00 dne 3. srpna;

o) 14,00 - 23,00 hodin dne August 9;

p) 07,00-23,00 dne 10. srpna;

q) 07,00 - 23,00 15. srpna;

r) 07,00-23,00 dne 17. srpna;

y) 07,00-23,00 dne 24. srpna;

t) 07,00 - 23,00 dne 31. srpna;

u) 16,00 do 22,00 hodin dne 31. října;

v) od 08,00 hodin do 22,00 hodin 1. listopadu;

w) 16,00 do 22,00 hodin dne 20. prosince;

x) 08,00-14,00 • dne 21. prosince;

y) v době od 08.00 hodin do 22,00 hodin dne 25. prosince;

z) v době od 08.00 hodin do 22,00 hodin dne 26. prosince.

2.. U soupravy vozidel skládající se z tažného a návěsu v případě kruhů na jediný tahači, hmotnost lhůty uvedené v předchozím odstavci, musí být hlášeny pouze do stejného traktoru a hmotnosti traktoru v případě, Ta "neodpovídá zatížení se shoduje s tara stejné, jak je uvedeno v osvědčení. Toto omezení neplatí v případě, že traktor byl již dříve do oběhu izolován a oddělen od přívěsu v době dodávky pro pokračování přepravy zboží prostřednictvím systému pro kombinovanou dopravu, tak dlouho, jak je stanoveno s příslušnými doklady potvrzující doručení.

Článek 2

1.. U vozidel ze zahraničí a ze Sardinie, který je vybaven příslušnou dokumentací dokládající výchozí bod cesty a místa určení nákladu, bude počáteční čas zákazu prodlouží o čtyři hodin. Omezeno na vozidla ze zahraničí pouze s řidičem je povoleno, je-li denní doba odpočinku - podle požadavků nařízení ES č.. 561/2006 - pád se shodovat s odkladem uvedeným v tomto odstavci, použití, s účinností od konce REST zpožděním čtyři hodiny.

2.. U vozidel, které odcházejí do zahraničí, který je vybaven příslušnou dokumentací dokládající místo určení nákladu, je čas do konce zákaz o dvě hodiny, na Sardinii pro vozidla vybavená příslušnou dokumentací dokládající místo určení předmětného cesty, čas na konec zákazu se očekává čtyři hodin.

3.. Tato očekávání se prodlužuje na čtyři hodiny pro vozidla, jít do překladiště významu národní nebo jinak umístěny v strategické poloze pro spojení přes alpské průsmyky (Bologna, Padova, Verona Q. Evropa, Turín Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Parma Fontevivo Domodossola a), že intermodální terminály v Busto Arsizio, Milán a Rogoredo třídění, letiště pro vyřízení přepravy leteckého nákladu, a přepravujících zboží určené pro zahraničí. Dříve v Totéž platí v případě vozidel přepravujících prázdné nákladové jednotky (kontejnery, výměnné nástavby, návěs), určené stejným dopravu, intermodálních terminálů a na letištích v zahraničí, stejně jako komplexní automobilových výfuků, které jsou zaměřené na nákladní dopravu a intermodální terminály které mají být naloženy na vlak. Tato vozidla musí být vybavena příslušnou dokumentací (doprava objednávka) dokládající místo určení předmětného zboží. Podobná očekávání se o vozidla používaná v kombinované železniční a silniční (kombinované dopravy) nebo silniční moře (kombinovaná doprava), za předpokladu, že příslušná dokumentace dokládající místo určení jízdy a provádění rezervace () nebo cestovní doklad ( vstupenka) k nástupu do letadla, a které spadají do definice a do působnosti článku. 1 vyhlášky ministra dopravy a navigace 15.února 2001.

4. Pro vozidla provozovaná na Sardinii, ze zbývající části území členského státu, za předpokladu, že mají příslušnou dokumentaci potvrzující původ cesty, bude začátek doby zákazu prodlouží o čtyři hodin. S cílem podpořit kombinovanou dopravu, stejná výjimka hodina je věnována vozidel provozovaných na Sicílii, ze zbývající části země, které používají na trajekt, s výjimkou jednoho z Kalábrie přes přístavy Reggio Calabria a Villa San Giovanni, za předpokladu, že mají příslušnou dokumentaci potvrzující původ cesty.

5. U vozidel provozovaných na Sardinii, přímo do přístavů na ostrově chytit trajekty na zbývající části území členského státu, pro vozidla provozovaná na Sicílii, zamířil do zbývající části země, které používají na trajekt, pro kromě těch, které směřuje do Kalábrie přes přístavy Reggio Calabria a Villa San Giovanni, a pro vozidla používaná v kombinované silniční moře, přímo na porty používat námořních tras v umění. 1 vyhlášky ministra dopravy 31.ledna 2007, ve znění pozdějších předpisů a doplňků, které spadají do působnosti vyhlášky ministra dopravy a navigace, 15. února 2001 (kombinované dopravy), za předpokladu, že mají odpovídající dokumentací dokládající místo určení cesty a dopis rezervace (rezervace) nebo cestovní doklad (jízdenka) pro nastupování, zákaz obsažený v článku 1 nevztahuje.

6. S výjimkou případů uvedených v odstavcích 4 a 5, aby se zohlednily obtíže oběhu v přítomnosti yardů pro modernizaci Salerno-Reggio Calabria, stejně jako ty, které souvisí s činností na trajekt do az Kalábrie přes porty Reggio Calabria a Villa San Giovanni, pro vozidla pocházející z nebo směřují na Sicílii, za předpokladu, že mají odpovídající dokumentací, dokládající původ a cíl zájezdu, je počáteční čas zákazu odložen o 2 hodiny a termínovaných tento zákaz se přesunuje do 2 hodin.

7. Pro účely předchozích odstavců, vozidla pocházející z cizích zemí, Republika San Marino a Vatikán, nebo přímého stejně, jako platí pro vozidla pocházející z nebo na území daného státu.

8.. Ustanovení obsažená v předchozích bodech se použije také pro výjimečné dopravních prostředků a ve výjimečném stavu, není-li jiné požadavky, které mohou být uloženy v povoleních vydaných podle umění. 10 odst. 6 legislativního nařízení 30.dubna 1992, n. 285, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3

1.. Zákaz v článku. 1 se nevztahuje na vozidla a jízdními soupravami, které jsou uvedeny níže, ale cirkulující kanalizace:

a) jako veřejné služby pro naléhavé a mimořádné, nebo provádění materiálů a nástrojů nezbytných k tomuto účelu (hasičské záchranné sbory, civilní ochrana, atd.).;

b) vojenské nebo deska s CRI (Italský červený kříž) prokazatelných potřeb dané služby, a policie;

c) používány místními vlastníky nebo prodejců silnic z naléhavých důvodů služby;

d) obce označen slovy "Garbage služby", stejně jako ti, kteří jménem územních samosprávných celků, které se zabývají službu "nakládání s odpady", pokud mají příslušnou dokumentaci vydané obce;

e), patřící do Odboru komunikace Ministerstva hospodářského rozvoje nebo italské Post Office Spa předpokladu, označeny symbolem "PT" nebo symbol "italský Pošta", stejně jako podporu ty, za předpokladu, že mají příslušnou dokumentaci vydanou "Správa pošt a telekomunikací, a to i zahraniční, stejně jako ty používají výhradně pro poštovní služby, na základě dekretu 22. července 1999 no. 261, aby držiteli licence a povolení vydané stejném oddělení;

f) služby vysílání výlučně pro urgentní a odůvodněné účely;

g), používaná pro přepravu pohonných hmot nebo paliva, kapalná nebo plynná určených pro distribuci a spotřebu;

h) se používají výhradně k přepravě zvířat určených soutěžit v soutěžních akcích oprávněných provádět či provádí v rámci čtyřicet-osmhodin;

i) použity výhradně pro stravovací služby na palubě letadel nebo přepravující motory a náhradní díly pro letadla;

l) pro přepravu dodávek potravin a dalších základních služeb pro obchodní loďstvo, jak dlouho jak oni mají příslušnou dokumentaci;

m) určeny výlučně pro přepravu: 
m 1) časopisy, noviny a časopisy; 
m 2) výrobků pro lékařské účely, 
m 3) mléka, s výjimkou mléka s dlouhou životností, nebo tekuté potraviny, tak dlouho, jak v tomto případě, téhož dopravce či mléka by měla být zaměřena na stejném zatížení. Tato vozidla musí být vybavena známky zelené barvě základních rozměrech 0,50 m a 0,40 m na výšku, ražený v černé písmeno "D" s výškou 0,20 m, stanovené v pořadí jasně viditelné na každé ze stran a na zadní části;

n) klasifikován zemědělské stroje podle umění. 57 legislativního nařízení č. 30 dubna 1992, n. 285, ve znění pozdějších předpisů, pro přepravu věcí, které se pohybují na silnicích, které nejsou zahrnuty v silniční síti národního zájmu podle dekretu 29 říjen 1999, no. 461;

o) se skládají z cisternovými vozidly použitými k přepravě vody pro domácí spotřebu;

p) Používá se k pročištění černochy ze studní nebo kanalizace;

q) pro výhradní přepravu zkazitelných potravin podle ATP;

r) pro přepravu výrobků rychle podléhajících zkáze, jako je ovoce a zelenina, maso a ryby, řezané květiny, živá zvířata určená na porážku nebo ze zahraničí, stejně jako vedlejší produkty pocházejí z porážky stejného kuřat, pro chov , mléka a mléčných výrobků čerstvé mléko čerstvé a životaschopných semen. Tato vozidla musí být vybavena známky zelené barvě základních rozměrech 0,50 m na výšku a 0,40, potiskem v černé barvě s písmenem "d" s výškou 0,20 m stanoveného v jasně viditelný na každé ze stran a na zadní straně.

2.. Zákaz v článku. 1 se nepoužije na:

a) u vozidel přičteny k splnění povinnosti k přezkumu omezena na sobotu, za předpokladu, že vozidlo je v držení rezervačním listu a jen na nejkratší trase mezi místem sídla držitele vozidla a místo plnění přezkoumání operací, s výjimkou dálnic z trasy;

b) pro vozidla, která provádějí cestu k návratu do místa bydliště zapsaného majitele této smlouvy, za předpokladu, že tato vozidla nejsou umístěny ve vzdálenosti větší než 50 km od místa od počátečního času zákazu a ne percorrano dálnice;

c) pro traktory blocích jedinou cestu pro návrat na ústředí zapsaného majitele vozidla, který byl omezen pro traktory používané pro kombinovanou dopravu umění.2 odst. 3 poslední věta .

Článek 4

1.. Ze zákazu v článku. 1 ar vyloučeny, pokud mají prefektury oprávnění:

a) vozidla používaná pro přepravu jiných výrobků, než které jsou uvedeny v článku.3, písmeno r), které svou povahou či sezónních klimatických faktorech a podléhá rychlé zkáze, a proto potřebují včasný transfer z výrobních závodů k těm vkladu nebo prodeje, stejně jako vozidla a soupravy vozidel používaných pro přepravu produktů určených ke krmení zvířat;

b) vozidla a kombinacemi vozidel, klasifikovaný zemědělské stroje, které jsou používány pro přepravu věcí, které se pohybují na pozemních komunikacích, včetně silniční sítě národního zájmu podle dekretu 29 říjen 1999, no. 461;

c) vozidla používaná pro přepravu věcí a prokázaných případech naprosté nutnosti a naléhavosti, včetně těch, které používají pro účely související s nepřetržitých cyklech průmyslové výroby za předpokladu, že tyto požadavky se týkají výjimečných a řádně odůvodněných případech časově omezené a kvantitativně definovány.

2.. Vozidla uvedená v písmenech a) ac) odstavce 1 oprávněna provozovat na základě výjimky, musí být také doprovázeno příznaky zelené barvy, velikost základny 0,50 m a 0,40 m na výšku, ražený černé písmeno malá "a" o výšce 0,20 m, odehrávající se v jasně viditelné na každé ze stran a zpět.

Článek 5

1.. U vozidel uvedených v bodě a) odstavce 1 článku. 4, musí být žádost o povolení řídit odchylně být předložena nejméně deset dnů přede dnem, který je navrhován, že kruhový, obvykle prefektura-Územní Úřad vlády spolkové země odeslání, která má ověřit, jaký bude skutečný soulad nutné s požadavky uvedenými v písmenu a) odstavce 1 článku. 4, kde neexistují důvody proti, vydává povolení měřítkem, podle něhož v daném období:

a) doba platnosti, nepřesahující šest měsíců;

b) vozidlo SPZ povoleno oběhu, mohou být uvedeny v případě, že poznávací značky vozidel vázány na stejné potřeby;

c) místo odjezdu a příjezdu, jakož i povolené cesty podle dopravní situace. Pokud je povolení zahrnuje pouze rozsah provincie může být uvedena zeměpisná oblast, kde je to dovoleno jezdit na koni, a jasně všechny silnice, na které se zákaz zůstává;

d) výrobek nebo výrobky pro přepravu, které je povoleno jezdit;

e) stanoví, že povolení opatření platí pouze pro přepravu produktů uvedených v žádosti a že vozidlo musí být stanovena s příznaky charakteristiky a vlastnosti již uvedené v čl. 4 odst. 2.

2.. U vozidel a jejich kombinací vozidel uvedených v písmenu b) odstavce 1 článku.4, musí být žádost o povolení jet na odchylky měla být předložena nejméně deset dnů přede dnem, který je navrhován, že kruhový, prefektura Územní Úřad vlády dotyčného provincie, který vydal povolení měřítkem, podle něhož v daném období:

a) doba platnosti, která odpovídá době trvání kampaně zemědělské výroby, která v určitých případech může být prodloužena na celý kalendářní rok;

b) poznávací značky jednotlivá vozidla nebo kombinace vozidel, které představují, s uvedením různých typů zařízení provádí nebo Nesený typ uvolněny do oběhu;

c) zeměpisnou oblast, kde je povoleno jet odstranili silnice, na které se zákaz zůstává.

3.. Pro povolení uvedených v písmenu a) odstavce 1 článku. 4, v případě, že existují důkazy o potřebě kontinuity být provedeno stejnou osobou, více cest podle zvláštního osvobození a stálost druhu přepravovaných produktů, má nárok, o Prefektura-územní úřadu Vláda, obnovit, a to i více než jednou, a v každém případě nejpozději do konce kalendářního měsíce, je povolení uděleno uvedení víza ověření, na základě žádosti dotčené osoby.

Článek 6

1.. U vozidel uvedených v bodě c) odstavce 1 článku. 4, musí být žádosti o povolení k oběhu výjimku být předloženy včas, obvykle prefektura-Územní Úřad vlády spolkové země odeslání, která po posouzení potřeb a navrhované naléhavé ve vztahu k místním podmínkám a generálních oběhu, mohou udělit povolení, opatření, na které v daném období:

a) v den platnosti, kterým se prodlužuje na několik dní je povolen pouze ve vztahu k délce trati, která se mají dodržovat;

b) vozidlo SPZ povoleno rozšíření na více desek je povoleno jen v souvislosti s potřebou rozdělit přepravu do několika částí;

c) místo odjezdu a příjezdu, jakož i přípustné trasu na základě dopravních situací;

d) výrobek dopravy;

e) stanoví, že povolení opatření je platné pouze pro přepravu, co je požadováno, a vozidlo musí být pevné znamení, s vlastnostmi a metodami již uveden článek. 4 odst. 2.

2.. Pro registrace podle článku. 4, odstavec 1, písmeno c), pro vozidla mají být použity pro potřeby související s kontinuální výrobní cykly, prefektura místní vláda kompetentní přezkoumávat a hodnotit nepostradatelnost žádosti, a to na základě specifické dokumentace prokázat, že potřeba, na straně výrobního podniku, nevyhnutelných důvodů provádět kontinuální cyklus i na dovolenou. Ze stejných oprávnění s omezením na vozidla používaná pro pořádání veletrhů a trhů a pro vozidla používaná pro přepravu vybavení pro show, v případě, že existuje, stejnou osobou, že je třeba, aby se více cest podle zvláštního osvobození pro stejný druh přepravovaných produktů, prefektury-územní Úřady vlády, pokud neexistují důvody proti, udělit jediné povolení platné pro dobu nepřesahující čtyři měsíce, na která může být odlišná pro každý den, během kterého je povolena oběh v osvobození od daně, státní poznávací značky vozidel oprávněných, je dovoleno cestu, žádné recepty. V případě vozidel používaných pro přepravu zařízení pro živé vystoupení povolení může být vydáno prefektura místní správy, v jehož obvodě výstava koná, se souhlasem prefektura-místní vládě, na jejímž území způsobilost začíná cestu.

Článek 7

1.. Oprávnění provozovat na základě výjimky podle umění. 4, může být také vydáno prefektura místní správy, v jehož obvodě se společnost prokáže, že dopravce může, nebo že to je ještě o pro přepravu. V tomto případě je prefektura-místní správy, v jejíž oblasti působnosti začíná cesta musí být vyroben speciální výjimku, musí zajistit jejich souhlas.

2.. U vozidel ze zahraničí, může být žádost o povolení k oběhu předložena Prefektura-územní Úřadu vlády provincie na hranici, kde cesta začíná na italském území, a to i ze strany klienta nebo příjemce zboží nebo kancelář služby pověřeny k tomu dotčenými stranami. V takových případech musí udělit povolení k pánů prefekty vzít v úvahu, zejména, stejně jako osvědčené naléhavých důvodů a indifferibilità dopravy, také vzdálenost místa určení, druh trasy a situace služeb na pohraniční město.

3.. Podobně pro vozidla pocházející z nebo směřují na Sicílii, musí prefektury páni v úvahu při vydávání povolení podle umění. 4, odst. 1, písmena a) ac), také z obtíží vyplývajících ze specifické geografické polohy Sicílie a zejména na době potřebné k trajektu operace.

4. Během období zákazu, na jehož území prefekti spadají hraniční mohou povolit, aby na trvalé zahraniční vozidla přístupných místech pro parkování nebo auto doprava, místa v blízkosti hranic.

Článek 8

1.. Kalendář umění. 1 se nevztahuje na vozidla se zvláštními a výjimečnou kombinací vozidel:

a) jako veřejné služby pro naléhavé a mimořádné, nebo provádění materiálů a nástrojů nezbytných k tomuto účelu (hasičské záchranné sbory, civilní ochrana, atd.).;

b) vojenské, prokazatelných potřeb této služby, a policie;

c) používány místními vlastníky nebo prodejců silnic z naléhavých důvodů služby;

d) obce označen slovy "Garbage služby", stejně jako ty, které jménem obcí zapojených do služby "nakládání s odpady" za předpokladu, že mají příslušnou dokumentaci vydané obce;

e), patřící do Odboru komunikace Ministerstva hospodářského rozvoje nebo italské Post Office Spa předpokladu, označeny symbolem "PT" nebo symbol "italský Pošta", stejně jako podporu ty, za předpokladu, že mají příslušnou dokumentaci vydanou "Správa pošt a telekomunikací, a to i zahraniční, stejně jako ty používají výhradně pro poštovní služby, na základě dekretu 22. července 1999 no. 261, aby držiteli licence a povolení vydané stejném oddělení; 

f) služby vysílání výlučně pro urgentní a odůvodněné účely;

g), používaná pro přepravu pohonných hmot nebo kapalná nebo plynná paliva pro distribuci a spotřebu;

h) zemědělské stroje, výjimečné ve smyslu čl.. 104 odst. 8 legislativního nařízení 30.dubna 1992, n. 285, ve znění pozdějších předpisů, které obíhají na pozemních komunikacích, které nejsou zahrnuty v silniční síti národního zájmu podle dekretu 29 říjen 1999, no. 461.

Článek 9

1.. Přeprava nebezpečných věcí ve třídě 1 pořadí uvedeného v čl. 168 odst. 1 legislativního nařízení 30.dubna 1992, n. 285, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno v každém případě, bez ohledu na celkové hmotnosti vozidla, a to nejen v průběhu kalendářních dnů uvedené v umění. 1, od 31. května do 15. září včetně, každý pátek 18,00-24,00 následující neděli.

2.. Pro tyto operace nejsou povoleny oprávnění prefektury oběhu pouze za účelem přepravy ohňostrojů, které spadají do kategorie IV a V, uvedené v příloze A k nařízení o provádění konsolidovaného znění dne 18. června 1931 č.. 773, veřejných bezpečnostních předpisů, schválené královským dekretem ze dne 06.05.1940 n..635, za předpokladu, že stejný je v souladu se všemi platnými předpisy, podél cest a na dobu potřebnou dobu, s výhradou ověření kompatibility s požadavky bezpečnosti silničního provozu.

3.. Bez ohledu na zákaz uvedený v odstavci 1 může být rovněž udělena povolení prefectural důvodů nezbytnosti a naléhavosti, pro realizaci projektů národního zájmu, pro které ustanovení je extrémně nízká doba realizace tak, aby bylo nutné, na základě Dokumentace specifická pro konkrétní vydané zadavatele, nepřetržitý cyklus i na dovolenou. Takové povolení může být vydáno pouze na silničních úsecích postižených skromné objemu dopravy a omezené rozšíření sousedních obcí dotčeného stavebního místa, a při absenci jakékoli situaci, která by mohla být potenciální nebezpečí v závislosti na pohybu vozidel. Ve stejných oprávnění budou stanoveny trasy, plány a metod, které prefekti považují za nezbytné a vhodné, v souladu s požadavky maximální bezpečné dopravy a silničního provozu. V každém případě musí být vyloučeny dny, kdy se má za to pravděpodobně největším setkáním turistického ruchu v této oblasti se vztahuje výjimka.

Článek 10

1.. Oprávnění prefectural hnutí jsou rozšiřitelné: pro vozidla vypouštění, pouze v případě, že taková okolnost nastane během pracovního cyklu, který zahrnuje fázi dopravy a které se musí opakovat v tentýž pracovní den.

Článek 11

1.. Prefektur-územní kanceláře vlády budou provádět v souladu s uměním. 6 odst. 1, v New silničního provozu, která byla schválena legislativním nařízením 30.dubna 1992, n. 285, ve znění pozdějších předpisů, směrnice obsažené v této vyhlášce a poskytne poskytnout znalosti regionálních vlád, provincií a měst, jakož i jakékoliv jiné právnické osoby nebo sdružení týká.

2. . Pro statistické účely a pro studium fenoménu, musí prefektury-územní Úřady vlády, každých šest měsíců, s ministerstvy vnitra a infrastruktury a dopravy, opatření přijatá v souladu s uměním. 4 k této vyhlášce.

3.. Ve lhůtě čtyř měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost ustanovení této vyhlášky, je nutno ověřit, schopnost provádět změny a doplnění, jejichž cílem je sladění dosažení vyšší úrovně bezpečnosti silničního provozu s potřebou zajistit pohyb vozidel pro konkrétní dopravní nebo řešit případné mimořádné situace.

Tato vyhláška bude zveřejněna v Úředním věstníku Italské republiky.

Řím, 06.12.2012

Náměstek ministra 
FTO Ciaccia  
registrace 13.12.2012 
Reg 15 list 47

*** - ***

Výjimečná Doprava - Zákazy Integrativi. Poznámka AISCAT z 07.01.2013

Aiscat navrhované dálnice do příslušné spojené zakázat oběh vozidel a mimořádné dopravy ve dnech uvedených níže, tak, že přidáte do doby zákazu stanoveného vyhláškou ministra dopravy 06.12.2012. Doby uvedené dall'Aiscat jsou následující:

- Pátek 29. března od 8 do 14, 
- Sobota 30. března 16 - 22, 
- Čtvrtek, 2. května od 8 do 14, 
- sobota 1. června 16 - 24, 
- sobota 15. června 7-24; 
- neděle 16. června od 0:00 do 7, 
- sobota 22. června 7-24; 
- neděle 23. června od 0:00 do 7, 
- sobota 29. června 7-24; 
- neděle 30. června od 0:00 do 7, 
- pátek 5. července 16-24, 
- sobota 6. července 23-24, 
- neděle 7. července od 0:00 do 7, 
- pátek 12. července 16 - 24, 
- sobota 13. července od 23 do 24, 
- neděle 14. července od 0:00 do 7, 
- pátek 19. července 16 - 24, 
- Sobota 20. července 23 - 24, 
- neděle 21. července od 0:00 do 7, 
- pátek 26. července od 16 do 24, 
- Sobota 27. července 23 - 24, 
- neděle 28. července od 0:00 do 7, 
- sobota 3. srpna 23-24, 
- neděle 4. srpna od 0:00 do 7, 
- pátek, 9. srpna od 23 do 24, 
- sobota 10. srpna od 00:00 až 7 a 23 až 24, 
- Neděle 11. srpna od 0:00 do 7, 
- Čtvrtek, 15. srpna od 0:00 do 7, 
- sobota 17. srpna 23 - 24, 
- Neděle 18 srpna od 00:00 až 7 
- Pátek, 23. srpen 16 - 24, 
- sobota 24. srpna 23 - 24, 
- neděle 25. srpna od 0:00 do 7, 
- pátek 30. srpna 16 až 24, 
- sobota 31 srpna 0,00-7 a 23 až 24, 
- neděle, 1. září od 00:00 až 7 
- Čtvrtek, 31. října 22 až 24; 
- Úterý, 24. prosince 16-24.


 

Společnost ATIVA - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta přijala vyhlášky AISCAT pokud je to zakázáno dodatečnou mimořádnou dopravu.


Nařízení ATIVA - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta n. 1/2013 ze dne 14.ledna 2013


 

Společnost della Cisa SpA přijala vyhlášky AISCAT pokud je to zakázáno dodatečnou mimořádnou dopravu.


Nařízení della Cisa - A15 n.4944 z 15.ledna 2013

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a šest